List/Grid Aedes Subscribe RSS feed of category Aedes

Vergoeding kosten warmtelevering toch niet via servicekosten

Het Besluit Servicekosten zou aangepast worden zodat woningcorporaties (na wijziging van de Warmtewet) de kosten voor collectieve warmte-installaties (afschrijving en Lees meer door:: ...

Evaluatie één jaar strategische klankbordgroepen: Een positieve invloed op de belangenbehartiging

Aedes is inmiddels één jaar onderweg met de strategische klankbordgroepen voor: Financiën, Duurzamer Wonen, Maatwerk Wonen, Betaalbaar wonen en voldoende Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/aedes/vereniging/strategische-agenda/woonagenda/evaluatie-een-jaar-strategische-klankbordgroepen-een-positieve-invloed-op-de-belangenbehartiging.html

Verkenning samenwerking bij woonruimteverdeling: praat verder mee!

Aedes gaat door met het verkennen van verdere samenwerking bij woonruimteverdeling. De sector is echter wel verdeeld. Dat blijkt uit Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/corporatiestelsel/huisvestingswet/verkenning-samenwerking-bij-woonruimteverdeling-praat-verder-mee.html

Meetinstrument Woonstad Rotterdam: verbeteren leefbaarheid met behulp van data

Woonstad Rotterdam heeft sinds 2016 het meetinstrument Sociaal Beheer Label. Met dit instrument meten ze op verschillende thema’s hoe groot Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/wijkaanpak-en-leefbaarheid/leefbaarheid/meetinstrument-woonstad-rotterdam-verbeteren-leefbaarheid-met-behulp-van-data.html

Nieuwe wet biedt betere kwaliteit en beter bouwtoezicht

De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zorgt voor meer duidelijkheid in de aansprakelijkheid en verbetering in de bouwkwaliteit Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/opdrachtgeverschap/bouwregelgeving/nieuwe-wet-biedt-betere-kwaliteit-en-beter-bouwtoezicht.html

Minister sluit aanvragen heffingsvermindering verduurzamen

Woningcorporaties kunnen na 1 juli 2019 geen aanvragen meer indienen voor korting op de verhuurderheffing op basis van plannen voor Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/energie-en-duurzaamheid/financiering-en-subsidies/minister-sluit-aanvragen-heffingsvermindering-verduurzamen.html
© 2019 Vastgoed-Nieuws. All rights reserved.