List/Grid Aedes Subscribe RSS feed of category Aedes

Lievenspolder opgeknapt met energiezuinige nieuwbouw

De gemeente Terneuzen wilde de verouderde wijk Lievenspolder aanpakken. Met de sloop van 117 woningen en nieuwbouw van 95 grotere Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/energie-en-duurzaamheid/praktijkvoorbeelden/lievenspolder-opgeknapt-met-energiezuinige-nieuwbouw.html

Oproep: goede voorbeelden prestatieafspraken gezocht

Aedes verzorgt samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in september Kennisbijeenkomsten over Prestatieafspraken. Wij zijn daarvoor nog op zoek Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/woningmarkt/regionale-woningmarkten/regionale-samenwerking/oproep-goede-voorbeelden-van-prestatieafspraken-gezocht.html

‘Door verhuurderheffing kunnen woningcorporaties minder bouwen’

Schaf de verhuurderheffing af, en woningcorporaties kunnen weer meer woningen bouwen en verduurzamen. Dat schrijft Johan Conijn, emeritus hoogleraar Woningmarkt Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/financi-n/verhuurdersheffing/door-verhuurderheffing-kunnen-woningcorporaties-minder-bouwen.html

Subsidie voor aanpak verward gedrag

Woningcorporaties kunnen subsidie aanvragen voor de regionale aanpak rond personen met verward gedrag. De subsidie bedraagt maximaal € 100.000,- per Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/bijzondere-doelgroepen/verwarde-personen/subsidie-voor-aanpak-verward-gedrag.html

Persberichten woningcorporaties

​Op deze pagina vindt u recent uitgebrachte persberichten van woningcorporaties. De persberichten zijn vier weken zichtbaar. Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/aedes/vereniging/persberichten-woningcorporaties/persberichten-aedes-leden.html

Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening wordt aangepast om huurachterstand te voorkomen

Het tijdig signaleren van beginnende schulden is belangrijk om grote financiële problemen van huurders te voorkomen. Corporaties en gemeenten kunnen Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/schuldhulpverlening/politieke-ontwikkelingen/aanpassing-wet-gemeentelijke-schuldhulpverlening.html
© 2019 Vastgoed-Nieuws. All rights reserved.