List/Grid Aedes Subscribe RSS feed of category Aedes

Praktijkvoorbeelden benchlearning

De Aedes-benchmark biedt de mogelijkheid tot benchlearning: corporaties leren op basis van hun benchmarkresultaten hun prestaties te verbeteren. Hieronder een Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/benchmarking/04-benchlearning–leren-van-de-aedes-benchmark/praktijkvoorbeelden-benchlearning.html

Vervanging RvC niet altijd goed geregeld in de statuten

Onverhoopt kan er in een Raad van Commissarissen (RvC) een situatie ontstaan waarbij één of meerdere leden van de RvC Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/governance-en-integriteit/governancecode/ontstentenis-en-belet-niet-altijd-goed-geregeld-in-de-statuten.html

Ortec Finance: Marktwaarde corporatiewoningen gestegen

De marktwaarde in verhuurde staat van huurwoningen van woningcorporaties nam in 2017 toe met 7,7 procent. Dat blijkt uit onderzoek Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/financi-n/marktwaardering/ortec-finance-marktwaarde-corporatiewoningen-gestegen.html

STEP subsidie volledig aangevraagd

In juni en juli 2018 ontving de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dusdanig veel aanvragen voor de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/energie-en-duurzaamheid/financiering-en-subsidies/step-subsidie-volledig-aangevraagd.html

Minister stelt Besluit Servicekosten open voor consultatie

Belanghebbenden kunnen tot 7 september 2018 reageren op het concept Besluit Servicekosten. Minister Ollongren (BZK) stelt het concept open voor Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/warmtewet/wet–en-regelgeving/minister-stelt-besluit-servicekosten-open-voor-consultatie.html

Corporaties blij met vermindering uitvraag

Corporaties zijn tevreden dat ze minder gegevens hoeven aan te leveren voor de Prognose informatie (dPi) en de Verantwoordingsinformatie (dVi). Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/digitalisering-en-informatievoorziening/corporaties-blij-met-vermindering-uitvraag.html
© 8689 Vastgoed-Nieuws. All rights reserved.