List/Grid Aedes Subscribe RSS feed of category Aedes

Belastingen dwarsbomen nieuwbouw en verduurzaming corporaties

Woningcorporaties betalen veel meer belasting dan het kabinet bij de invoering van de nieuwe belasting ATAD voorspelde. Niet alleen de Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/financi-n/fiscaliteiten–n-/vpb/belastingen-dwarsbomen-nieuwbouw-en-verduurzaming-corporaties.html

De Vernieuwde Stad: sturen op draagkracht en leefbaarheid

Hoe kunnen woningcorporaties toewijzing gebruiken om de leefbaarheid in hun wijken te verbeteren? De Vernieuwde Stad onderzocht welke middelen corporaties Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/wijkaanpak-en-leefbaarheid/leefbaarheid/de-vernieuwde-stad-sturen-op-draagkracht-en-leefbaarheid.html

Oproep: daag de markt uit tot alternatieve CV-ketels

De acht Brabantse corporaties uit het samenwerkingsverband Lente zijn op zoek naar duurzame oplossingen voor de vervanging van individuele CV-ketels. Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/energie-en-duurzaamheid/samenwerking-en-programmas/oproep-daag-de-markt-uit-tot-alternatieve-cv-ketels.html

Emmen helpt mensen met actieprogramma Weer Thuis!

Mensen in de maatschappelijke opvang of beschermd wonen gaan in Emmen sneller een betaalbare woning vinden met passende zorg en Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/bijzondere-doelgroepen/maatschappelijk-opvang/emmen-helpt-mensen-met-actieprogramma-weer-thuis.html

Pleidooi voor onafhankelijke commissie voor advies over woningcorporaties

Het zou goed zijn als een onafhankelijke commissie in beeld brengt welke maatschappelijke opgaven voor woningcorporaties de komende jaren haalbaar Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/corporatiestelsel/woningwet-in-de-praktijk/pleidooi-voor-onafhankelijke-commissie-voor-advies-over-woningcorporaties.html

Nieuwe CAO Woondiensten 2019-2020

Het onderhandelingsresultaat CAO Woondiensten 2019-2020 is goedgekeurd door werkgeverspartij Aedes en werknemerspartijen FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Lees meer door:: ...
© 2019 Vastgoed-Nieuws. All rights reserved.