List/Grid Aedes Subscribe RSS feed of category Aedes

Tips voor tijdige voorbereiding op Omgevingswet

De ontwikkeling van de nieuwe Omgevingswet is al behoorlijk op stoom. De wet gaat over de kwaliteit van de fysieke Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/opdrachtgeverschap/bouwregelgeving/tips-voor-tijdige-voorbereiding-op-omgevingswet.html

Inzicht in risico’s corporatiesector

Bestuurders van woningcorporaties mogen best wat meer risico’s nemen. Toezichthouders kunnen hen hierbij helpen. Dat staat in het rapport Strategische Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/financi-n/financi-n-n/financi-le-positie/inzicht-in-risicos-corporatiesector.html

Fonds helpt corporaties met funderingsherstel in gemengde blokken

Bodemdaling, veranderende grondwaterstanden, extreme droogte: bij honderdduizenden woningen in Nederland bestaat het risico op funderingsproblemen. Veel woningcorporaties krijgen of ...

Samenwerking met en tussen woningcorporaties: ‘Zoek de coalition of the willing’

‘Volgens mij kunnen we meer samenwerken. Samen sterker worden, elkaar scherp houden. Daar zijn al goede voorbeelden van.’ Dat hield Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/aedes/vereniging/verenigingscongressen/samenwerking-met-en-tussen-woningcorporaties-zoek-de-coalition-of-the-willing.html

Rijk en gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor begeleiding kwetsbare bewoners

Sociaal Werk Nederland en Aedes roepen gemeenten op om kwetsbare bewoners beter te ondersteunen. Rijk en gemeenten moeten hierin hun Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/wijkaanpak-en-leefbaarheid/leefbaarheid/rijk-en-gemeenten-moeten-hun-verantwoordelijkheid-nemen-voor-begeleiding-kwetsbare-bewoners.html

Aandachtspunten en wijzigingen in dVi 2018

Enkele aandachtspunten bij dVi 2018 en wijzigingen ten opzichte van dVi 2017 zijn relevant voor het onderdeel Beschikbaarheid & Betaalbaarheid Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/benchmarking/03-informatie-voor-corporaties/aandachtspunten-en-wijzigingen-in-dvi-2018.html
© 2019 Vastgoed-Nieuws. All rights reserved.