List/Grid bouwend-nederland Subscribe RSS feed of category bouwend-nederland

BNR Bouwmeesters: bouwspellen

Circulair bouwen is een complexe aangelegenheid. Drie scholieren maken het onderwerp toch begrijpelijk met een bordspel over hoe materialen oneindig Lees meer door:: https://www.bouwendnederland.nl/blog_detail?itemID=16250940

Themapagina BENG online

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen Lees meer door:: https://www.bouwendnederland.nl/blog_detail?itemID=16240307

Digitalisering zit ‘m in eenvoud

Digitalisering leidt tot beschikbaarheid van data. En data leidt tot informatie. Maar hoe zet u deze informatie om in data Lees meer door:: https://www.bouwendnederland.nl/blog_detail?itemID=16250939

Eerste inzichten uit Lente-akkoord onderzoek voorgenomen BENG-eisen

In opdracht van het Lente-akkoord is Nieman RI bezig met het doorrekenen van de consequenties van de concept-geadviseerde BENG-eisen voor Lees meer door:: https://www.bouwendnederland.nl/blog_detail?itemID=16240306

COLUMN / Voorkom opdrogen bouwstroom

Wonen is een van de belangrijkste thema’s in de komende verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart. Alle kiezers willen Lees meer door:: https://www.bouwendnederland.nl/blog_detail?itemID=16237937

Themabijeenkomst Duurzaam Bouwen 13 maart

Om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid zal de themabijeenkomst van Lees meer door:: https://www.bouwendnederland.nl/blog_detail?itemID=16235926
© 2019 Vastgoed-Nieuws. All rights reserved.