What's New Here?

Bouwend Nederland zet samenwerking met Leiden voort tijdens GBIO

Tijdens het GBIO met de gemeente Leiden op 16 mei jongstleden, werd onder andere gesproken over het afwegingskader Duurzaamheid en Lees meer door:: https://www.bouwendnederland.nl/blog_detail?itemID=17500609

Maakt regulering einde aan woningmarktproblematiek?

Lange wachtlijsten in de sociale sector, prijsopdrijving in de middenhuur, gekte op de koopwoningenmarkt en stagnerende doorstroming. Worden deze problemen opgelost door meer regulering ...

Rijksvastgoedbedrijf verkocht voor bijna €147 miljoen

Uit de gereedgekomen jaarcijfers van het Rijksvastgoedbedrijf blijkt dat in 2018 voor €146,7 miljoen aan vastgoed en grond is verkocht. Dat is meer dan een halvering ten opzichte ...

Gemeenten kunnen corporaties niet dwingen tot het doen van investeringen

Dat heeft Minister Ollongren in haar bindende uitspraak in een geschil tussen de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Woonbron over te maken prestatieafspraken vastgesteld. Advocate ...

Circa 2.200 m2 verhuurd in Haags kantoorgebouw ‘Head Quarter’

UBS Real Estate GmbH heeft circa 2.160 m² van haar kantoorgebouw ‘Head Quarter’ aan de Wilhelmina van Pruisenweg 104 in Den Haag verhuurd aan diverse huurders. Nog zo’n 750 ...

Gemeente Rotterdam kiest winnend ontwerp voor nieuwe scholen

DP6 architectuurstudio en Bureau B+B Stedebouw en Landschapsarchitectuur hebben de Europese aanbesteding gewonnen voor de nieuwbouw van twee onderwijsgebouwen met omringend landschap ...
© 2019 Vastgoed-Nieuws. All rights reserved.