What's New Here?

Bouw en Infra inspireren leerlingen op de Career Day Noord

Van 11 t/m 13 december 2018 heeft Bouwend Nederland regio Oost deelgenomen aan de door Jet-Net & TechNet georganiseerde Career Lees meer door:: https://www.bouwendnederland.nl/blog_detail?itemID=15795866

Kamer spreekt zich uit voor harde plancapaciteit en over-programmeren

De Tweede Kamer heeft een tweetal moties aangenomen waarin wordt gepleit voor overprogrammeren en harde plancapaciteit. Ook wordt opgeroepen om Lees meer door:: https://www.nvm.nl/actueel/nieuws/2018/12/nieuwbouw

Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten: denk vanuit de bewoner en kijk vooral naar wat er wél kan

Maak ze klein, de kwesties die in de wijk spelen op het gebied van leefbaarheid en kijk vooral naar wat Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/wijkaanpak-en-leefbaarheid/leefbaarheid/innovatiechallenge-leefbare-wijken-en-buurten-denk-vanuit-de-bewoner-en-kijk-vooral-naar-wat-er-wel-kan.html

'Ruimte voor 10.000 vierkante meter extra Food & Beverage in Den Haag'

Er ligt een groot aantal kansen voor horeca-ondernemers in Den Haag, blijkt uit het nieuwste onderzoek van Colliers International. Zo blijkt dat het aanbod Food & Beverage (F&B) ...

Volgende stap gezet in herontwikkeling voormalig ENKA/AkzoNobelterrein

Het terrein waarop AkzoNobel is gehuisvest, circa 13,1 hectare groot, zal door PingProperties de komende jaren worden getransformeerd tot multifunctioneel gebied met een duurzame schoolcampus, ...

Rechtbank stelt Amsterdamse huiseigenaar in gelijk bij bezwaar WOZ-waarde

SEBA heeft begin 2017 huiseigenaren in Amsterdam opgeroepen om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde omdat de gemeente bij de waardering uitgaat van onjuiste marktgegevens. De rechtbank ...
© 2018 Vastgoed-Nieuws. All rights reserved.