List/Grid Aedes Subscribe RSS feed of category Aedes

Onderzoekers UvA: Woningwet maakt opgaven corporaties lastiger

De Woningwet staat woningcorporaties in de weg om belangrijke vraagstukken op te pakken: de enorme verduurzamingsopgave en het huisvesten van Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/woningmarkt/hervorming-woningmarkt/onderzoekers-uva-woningwet-maakt-opgaven-corporaties-lastiger.html

Leveranciersmanagement

Leveranciersmanagement is het onderdeel van contractmanagement dat zich richt op het verbeteren van de prestaties van de leverancier. Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/inkoopsamenwerking/leveranciersmanagement.html

Tips uit inspiratiemiddag: werken met huurders aan een prettige woonomgeving

Werkt u aan het versterken van de bewonersbetrokkenheid op organisatie- en wijkniveau? Benieuwd naar nieuwe manieren om met bewoners te Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/wijkaanpak-en-leefbaarheid/leefbaarheid/tips-uit-inspiratiemiddag-werken-met-huurders-aan-een-prettige-woonomgeving.html

Hulpmiddelen voorbereiding dVi2018 beschikbaar

Voor 1 juli 2019 moeten alle woningcorporaties de verantwoordingsinformatie over 2018 indienen. Medio mei gaat het portaal van SBR-wonen voor Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/digitalisering-en-informatievoorziening/hulpmiddelen-voorbereiding-dvi2018-beschikbaar.html

Factsheet: aanbevelingen voor onderhoud cv-installaties

Bijna de helft van de ongelukken met koolmonoxide gebeurt met moderne cv-installaties. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid komt dat omdat Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/bouwen-en-energie/gezondheid-in-woningen/koolmonoxide/factsheet-aanbevelingen-voor-onderhoud-gastoestellen.html

Contractmanagement

Inkoop- en contractmanagement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Contractmanagement is het erop toezien dat de opdrachtgever en de leveranciers krijgen Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/inkoopsamenwerking/contractmanagement.html
© 2019 Vastgoed-Nieuws. All rights reserved.