List/Grid Aedes Subscribe RSS feed of category Aedes

Kom naar de finale Innovatiechallenge Leefbare Wijken en Buurten

Zes teams die een uitdaging aandurven, zes vraagstukken waar woningcorporaties mee worstelen, twaalf maanden de tijd. De ontknoping van de Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/klant-en-wonen/wijkaanpak-en-leefbaarheid/leefbaarheid/finale-innovatiechallenge-leefbare-wijken-en-buurten.html

Netwerk Vrouwen & Leiderschap

Het Aedes netwerk Vrouwen & Leiderschap richt zich op vrouwelijke leiderschap binnen de corporatiebranche. Gezamenlijk onderzoeken en bespreken we wat Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/aedes/vereniging/netwerken/vrouwelijke-managers-wooncorporaties.html

Computer berekent slimme verhuisketens

Ruim 1.700 woningzoekenden in de regio Amsterdam hebben zich aangemeld voor een proef om slimme verhuisketens te creëren. Op basis Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/digitalisering-en-informatievoorziening/computer-berekent-slimme-verhuisketens.html

Aedes tot 2021 gecertificeerd voor toekenning PE-punten

Aedes leden zijn zeer tevreden over het niveau en de organisatie van kennis- en opleidingsbijeenkomsten van Aedes. Dat geeft 98,1 Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/permanente-educatie/actueel/aedes-tot-2021-gecertificeerd-voor-toekenning-pe-punten.html

Onderhandelingsresultaat CAO Woondiensten 2019-2020

De afgelopen tijd hebben CAO-partijen achter de schermen hard gewerkt om een oplossing te vinden voor de vastgelopen CAO-onderhandelingen. Dit Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/arbeidsvoorwaarden/cao-woondiensten/onderhandelingsresultaat-cao-woondiensten-2019-2020.html

Gezocht: voorbeelden van ‘tooling’ voor datakwaliteit

Het kernteam Stappenplan Datakwaliteit Woningcorporaties (SDW) is op zoek naar voorbeelden ter inspiratie van het werken aan datakwaliteit op het Lees meer door:: https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/digitalisering-en-informatievoorziening/voorbeelden-datakwaliteittooling.html
© 2019 Vastgoed-Nieuws. All rights reserved.