List/Grid NVM Subscribe RSS feed of category NVM

Salderingsregeling en BTW zonnepanelen

De huidige salderingsregeling voor zonnepanelen duurt een jaar langer. Het omvormen van de salderingsregeling naar een terug leversubsidie is volgens Lees meer door:: https://www.nvm.nl/actueel/nieuws/2019/02/saldering

Internetconsultatie wijziging Bouwbesluit BENG 2020

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen Lees meer door:: https://www.nvm.nl/actueel/nieuws/2019/02/internetconsultatie

Grotere rol makelaar en taxateur in duurzaamheid

De Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft zich tijdens een rondetafelgesprek over energie labels laten informeren door experts over het verduurzamen Lees meer door:: https://www.nvm.nl/actueel/nieuws/2019/02/duurzaamheid

De makelaar: het grote misverstand

Een makelaar, die bemiddelt toch tussen koper en verkoper? Ja, maar let op: het ligt een stuk genuanceerder. De makelaar Lees meer door:: https://www.nvm.nl/actueel/uit-de-praktijk/gw_20182019_demakelaarmisverstand

Vragen en antwoorden uitspraak Hof van Justitie over programma aanpak stikstof (PAS)

Minister Schouten (LNV) heeft de Tweede Kamer de beantwoording gestuurd van de vragen van de Tweede Kamercommissie LNV over de Lees meer door:: https://www.nvm.nl/actueel/nieuws/2019/02/pas

Sanering en verduurzaming varkenshouderij

Minister Schouten (LNV) beschrijft de voortgang van de sanering en verduurzaming van de varkenshouderij zoals beschreven in het Hoofdlijnenakkoord (HA) Lees meer door:: https://www.nvm.nl/actueel/nieuws/2019/02/varkenshouderij
© 2019 Vastgoed-Nieuws. All rights reserved.